ملیله سازی

ملیله سازی

pngwing

هنر ملیله سازی و ملیله دوزی گاه توسط افراد با هم اشتباه گرفته می شود و مخاطب فکر می کند که این دو هنر یکی می باشد، در صورتی که تفاوت بسیار زیادی بین ملیله سازی و ملیله دوزی می باشد. ملیله دوزی هنر دوخت های تزئینی می باشد که معمولاً روی پارچه ترمه دوخته می شود که مود اولیه آن سرمه، ملیله و منجاق مرواریدی و بلرسان می باشد که با نخ و سوزن به پارچه دوخته می شود و هنر بسیار ارزشمند و سنتی می باشد و دارای ارزش افزوده می باشد. ولی هنر ملیله سازی هنر ساخت ظروف و زیورآلات می باشد که در قدیم با مفتول های نقره انجام و ساخته می شد که متأسفانه اخیرا به دلیل گرانی مفتول نقره از مفتول های ضخیم و نازک مسی که اصطلاحاً تابیده شده انجام و فرم دهی می شود و روی سطح صفحه آهنی به همراه موم عسل چیدمان می شود پس از آن کار را پرس می کنیم ، حرارت می دهیم، لحیم کاری می کنیم و مراحل پایانی کار انجام می شود و در آخر مرحله اسید کاری و آبکاری انجام می شود و یک محصول نقره ای رنگ یا مسی رنگ زیبایی را خلق می کنیم.