فیروزه کوبی | فیروزه کوبی در خمینی شهر

فیروزه کوبی

pngwing

همه ما بر انرژی که سنگ فیروزه دارد واقف هستیم و استفاده از این سنگ چه به صورت زیورآلات و چه به صورت ظرف و ظروف و وسایل تزئینی برای ما لذت بخش است.

هنر فیروزه کوبی هنری است که از ضایعات سنگ فیروزه استفاده می شود این سنگ ها را با استفاده از چسب سنگ مخصوص روی سطح فلز مورد نظر که می تواند مس یا برنج باشد با پنس چیدمان می شود، بتونه کاری می شودو پس از آن با دستگاه ساب روی سطح کار را ساب می زنیم تا سطحی صاف و یکنواخت ایجاد شود، پس از آن اگر کار نیاز به تعمیرات داشت انجام می شود و مراحل پایانی کار که شامل چرخکاری، پلی استر زیر کار، اسیدکاری، پرداخت و در نهایت پلی استر پایانی می باشد کار به اتمام می رسد.